POZIV ZA PROCJENU TRENUTNOG STANJA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA OPŠTINE GRAČANICA

Zbog novonastale situacije i uticaja pandemije korona virusa COVID 19 na poslovanje privrednih subjekata, molimo Vas da shodno vašim iskustvima i vašim trenutnim stanjima u privrednim subjektima koje vodite, date mišljenje i definišete poteškoće sa kojima se susrećete, da bi ih u zajedničkoj formi ispred Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica proslijedili višim nivoima vlasti i tražili pomoć iz sredstava koje Država Bosna i Hercegovina planira za oporavak privrede.

Molimo Vas da u pisanoj formi opišete stanje u kojima se nalaze vaša preduzeća i da pute amaila up.gracanica@bih.net.ba proslijedite na adresu Udruženja.

Na osnovu Vaših dostavljenih podataka, formirat ćemo tim koji će sačiniti pregled ukupnog stanja u privredi Opštine Gračanica i sa tim podacima zajednički nastupiti prema višim nivoima Vlasti i relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Sead Terzić s.r. – predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica

POZIV I APEL SVIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA OPŠTINE GRAČANICA ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME

Shodno nastaloj situaciji, pandemiji korona virusa COVID 19, na inicijativu rukovodstva Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, a po saznanju da nedostaju zalihe zaštitne opreme za osoblje i pacijente na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla, a slično stanje je i u javnim zdravstvenim ustanovama u Gračanici, POZIVAMO I APELUJEMO DA SE SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA UKLJUČE U AKCIJU PREVENTIVNE NABAVKE, kako situacija nebi eskalirala i izmakla kontroli.

Za realizaciju će biti formiran Krizni štab poslodavaca, koji će uspostaviti komunikaciju i koordinaciju sa općinskim i kantonalnim štabovima.

VAŠA FINANSIJSKA SREDSTVA MOŽETE UPLATITI NA NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN UDRUŽENJA:

1321802004689656 – NLB BANKA d.d. Tuzla, sa naznakom “Uplata za nabavku zaštitne opreme”.

 

PREDSJEDNIK UPG

Terzić Sead

Zahtjev za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, obratilo se Vladi Tuzlanskog kantona – Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, sa Zahtjevom za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona.

Obraćanje je uslijedilo povodom problema s kojim se susreću privrednici Grada gračanica prilikom registracije vozila u vlasništvu firme.

Naime, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK” br. 02/20 od 03. 03. 2020. godine), koji je stupio na snagu danom donošenja izvršene su izmjene u Pravilniku o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK” br. 04/10 od 12. 04. 2010. godine), te između ostalih i izmjena člana 7. Pravilnika.

Predmetnim izmjenama u članu 7. st. 2. propisano je da se porez na imovinu ne plaća na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti i to: autoprijevoznička, taksi djelatnost i djelatnost auto škola.

Također, članom 7. st. 4. Pravilnika propisano je da se porez na imovinu ne plaća na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje registrirane djelatnosti.

Da se radi o registriranoj djelatnosti porezni obveznici nadležnom organu za registraciju vozila pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Obzirom da je navedenim izmjenama nadležnost za oslobađanje poreza na imovinu prenesena sa Porezne uprave FBiH na nadležni organ za registraciju vozila, privrednici Grada Gračanica prilikom registracije vozila tražene dokaze o oslobađanju poreza na imovinu podnose Odjeljenju saobraćaja MUP-a TK PU Gračanica.

Međutim, nadležni organ predmetni pravilnik tumači na način da samo privredni subjekti iz člana 7. st. 2. Pravilnika imaju pravo na oslobađanje plaćanja poreza na imovinu, a da svi ostali subjekti kojima osnovna djelatnost nije neka od djelatnosti pobrojanih u članu 7. st. 2. Pravilnika nemaju pravo na oslobađanje, te s tim u vezi zahtijevaju od privrednika da dostave dokaz o uplati poreza na imovinu ili od poreske uprave pribave potvrdu o oslobađanju poreza na imovinu.

Obzirom da Porezna uprava više nije nadležna za izdavanje predmetnih potvrda ista ne može niti postupiti po zahtjevu privrednika.

-S tim u vezi molimo Vas da u cilju pravilne i jednake primjene Zakona i podzakonskih akata na sve privrednike Grada Gračanice i Tuzlanskog kantona, a kao donosilac predmetnog Pravilnika date svoje tumačenje odredbi člana 7. Pravilnika u smislu odgovora na sljedeće pitanje:

Da li privredni subjekt čija je registrovana i osnovna djelatnost npr. Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa (Šifra djelatnosti 22.29) ili bilo koja druga registrovana djelatnost, prilikom registracije vozila za potrebe obavljanja registrovane djelatnosti ima pravo na oslobađanje plaćanja poreza na imovinu pod uslovom da nadležnom organu dostavi dokaze definisane Pravilnikom?-

-Obzirom da nesuglasice u tumačenju i primjeni odredaba Pravilnika od strane nadležnih organa stvaraju privrednicima ogromne gubitke i zastoje u poslovanju zbog čega su primorani da plaćaju porez za koji smatraju da nisu obavezni, molimo Vaš stav po navedenom pitanju čim prije.-

Sead Terzić

Predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica

Kutle: Firme i građani dobit će priliku za olakšavanje otplate kredita

Udruženje banaka BiH uputili je entitetskim agencijama za bankarstvo Federacije BiH i RS-a inicijativu za hitno donošenje privremenih mjera za tretman kreditnih obaveza klijenata nakon proglašenja pandemije koronavirusa u svijetu.

Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH, ističe da će firme, pa i građani zbog pandemije tek zapasti u probleme.

-Normalno je da već razmišljamo o situacijama kako popraviti stanje i smanjiti štetu, ali tek se to definira. Razlog je što šteta još nije definirana. Znamo da će štete biti, danas je veća nego jučer, ali još nije nastala. Pravimo analize, a posebno vodimo računa kako ekonomski da ne napravimo veliki problem i da se pomogne onima kojima je to moguće- kazao je Kutle.

Dodao je kako će firme i građani dobiti priliku za olakšavanje otplate kredita i banke će u svakom slučaju biti fleksibilne jer to je u interesu i klijenata i banaka.

 

ODLUKA VIJEĆA MINISTARA: Bosna i Hercegovina zbog koronavirusa proglasila vanredno stanje!

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Nakon vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je održana u ponedeljak, danas je zasijedala državna vlada, a ključna tema dnevnog reda bila je pandemija koronavirusa.

U skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini državni ministri danas su proglasili stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Također, dogovoreno je popunjavanje i aktiviranje Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje. Prema zakonu Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira aktivnosti u planiranju i djelovanju institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.

Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini formira Vijeće ministara BiH i čine ga devet predstavnika Vijeća ministara BiH, pet predstavnika Vlade RS-a, pet predstavnika Vlade FBiH i dva člana Vlade Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje nastanka i prestanka stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko distrikta BiH, koji su već proglasili stanje nesreće na svojoj teritoriji.

Sjednica Vijeća ministara BiH uslijedila je nakon što je Predsjedništvo BiH pozvalo državnu vladu da zbog pandemije koronavirusa proglasi stanje prirodne ili druge nesreće.

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150