industrisaka_zona1
industrisaka_zona2
industrisaka_zona2
industrisaka_zona2
industrisaka_zona2

Federalni zavod za zapošljavanje najavio nove javne pozive

Sarajevo, 18. februra (FENA) – Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošljavanja za 2020. godinu. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020 te o Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up.

Javni poziv za učešće aplikanata u oba programa bit će objavljen 28. februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informisati. Za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano je 66 miliona KM, a planirano je da ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.

-Riječ je o primarnim programima koje mi već godinama finansiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020. je nešto veća od 51 milion KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te demobilizirani branioci – kazao je rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić.

Ciljna grupa Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start.Up 2020 su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrovati i održati djelatnos u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

-Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 miliona KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u F BiH- dodao je.

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim kantonima, a bit će otvoren tri radna dana od 8 do 16 sati, a aplikacije će se moći podnositi putem linka na web portalu FZZZ.

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ-a su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini obuhvaćeno više od 13.000 osoba, ali da je proces potpisivanja ugovora još uvijek u toku te da će broj osoba biti veći.

Posebno je istaknuto da se svi poslodavci prije objave javnih poziva prethodno moraju registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba (http:// www.fzzz.ba)).

Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizuje Dan poslodavaca i dodjelu nagrade “Emerik Blum”

Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizirat će 29. maja Dan poslodavaca i svečanu dodjelu nagrade “Emerik Blum” najboljem menadžeru u Federaciji BiH za 2019. godinu, a generalni pokrovitelj manifestacije je Vlada Federacije BiH.

Radi se o projektu  UP FBiH za promociju poduzetništva, menadžmenta i poslovnih ljudi koji stvaruju novu vrijednost, zapošljavaju, izvoze, pomjeraju granice mogućnosti.

“Organiziranjem Dana poslodavaca i dodjelom nagrade “Emerik Blum”, želimo odati priznanje poduzetništvu i poduzetnicima u F BiH. Emerik Blum kao simbol vizionarstva, poduzetništva i menadžmenta na našim prostorima je ime koje obavezuje da pokušamo barem dijelom razvijati poslovanje na način kako je on to radio. Svi smo itekako svjesni poslovnog okruženja u kojem poslodavci rade, ali je s druge strane nesporna činjenica da posljednjih godina svi ekonomski parametri, od javnih prihoda, proizvodnje, izvoza, rastu – a najveće zasluge za to pripadaju poslodavcima iz realnog sektora”, rekao je predsjednik UP F BiH Adnan Smailbegović.

Planovi UP F BiH su da se ove godine dodijeli nagrada najboljem menadžeru F BiH, a već naredne godine dodjeljivale bi se dvije nagrade – jedna za najboljeg menadžera BiH, a druga za najboljeg menadžera regiona.

Uskoro će biti pokrenuta procedura kandidiranja najboljih menadžera u F BiH koja će biti javna.

“Metodologija dodjele nagrade podrazumijeva tri faze, U prvoj fazi će udruženja, razvojne i lokalne agencije, organizacije, kompanije i građani moći kandidirati menadžere i kompanije za koje smatraju da svojim radom pomjeraju granice mogućnosti. Na osnovu propisanih kriterija će se definirati koje kompanije, odnosno, menadžeri ispunjavaju uslove za uži izbor. Stručni žiri u čijem sastavu je 16 članova akademske i poslovne zajednice odabrat će, opet na osnovu utvrđenih kriterija, deset poslodavaca koji su pokretači razvoja, napretka, inovativnosti, vizionarstva… Između 10 kandidata stručni žiri će sistemom bodovanja, na osnovu propisanih kriterija, izabrati najboljeg menadžera Federacije BiH za 2019. godinu”, kazao je prof. dr. Vjekoslav Domljan, autor metodologije i predsjednik stručnog žirija za dodjelu nagrade “Emerik Blum”.

Domljan je dodao da će se osim ekonomskih faktora (promet, prihodi, dobit), u kriterijima posvetiti pažnja i inovativnosti i konkutentnosti kompanija, radu u skladu sa ekološkim standardima, ekonomska i socijalna održivost kompanije, privrženost društvenoj zajednici, filantropizam, odnosu prema uposlenicima, saradnji i djelovanju u lokalnoj zajednici…

Što se tiče nagrade, ona ima simbolični, novčani dio u iznosu od 10.000 KM, ali će se sa svim finalistima prije konačnog izbora potpisati izjava kojom će se svako od njih, ukoliko pobijedi, odreći novčanog dijela nagrade u korist humanitarnih, obrazovnih, sportskih ili nekih drugih organizacija i pojedinaca.

Izvor: Profitiraj.ba

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je usvojio predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, pri čemu je Vlada Federacije BiH prihvatila amandman delegata Rame Isaka u svrhu preciziranja pravne norme.

Zato će zakon biti vraćen na usaglašavanje u Predstavnički dom, koji je ranije prihvatio to zakonsko rješenje.

Da bi stupilo na snagu potrebno je da bude usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma.

Izmjene i dopune Zakona potrebno je izvršiti zbog usklađivanja terminologije s novim međunarodnim računovodstvenim standardima koji su stupili na snagu.

To je neophodno uraditi prije 28. februara ove godine do kada se predaju finansijski izvještaji.

Ovakav zakon koji tretira usklađivanje s računovodstvenim standardima će osigurati da ne bude dodatnih troškova na teret poslodavca.

Izvor: Akta

Usvojen Zakon o visini stope zatezne kamate: Smanjena sa 12 na 10 posto godišnje

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je po hitnom postupku usvojio novi Zakon o visini stope zatezne kamate.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno prestat će važiti aktuelni Zakon o visini stope zatezne kamate i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja.

Praktično, to znači da će se na postojeće neplaćene novčane obaveze obračunavati kamata po stopi od 12 posto godišnje do dana stupanja na snagu novog zakona, dok će se obračun kamate nakon perioda stupanja na snagu ovog zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiti po stopi od 10 posto godišnje, kako je određeno novim zakonom.

Osim smanjenja stope zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje, propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Na osnovu toga, privredni subjekti koji imaju problem s likvidnošću lakše će izmiriti glavni dug i plaćanje dospjelih obaveza.

Na predstojećoj sjednici Doma naroda trebali bi se razmatrati i prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, nacrt zakona o elektronskom potpisu, podršci porodicama s djecom, reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima.

Predloženo je da se izaberu i predsjednici, zamjenici i članovi stalnih radnih tijela Doma naroda Parlamenta F BiH.

Delegati su usvojili i Prijedlog zakona poreza na dobit, kao i Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji.

U obrazloženju je rečeno da je Vlada F BiH predložila zakon još 2016. godine. Na osnovu zaključaka oba doma Parlamenta provedena je javna rasprava, a sva kantonalna ministarstva su imala aktivnu ulogu.

Ovim zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrtničke djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti. U fokusu ovog zakona je obrtnička komora.

VLADA FBiH Ministar Zukić o prijedlogu federalnog zakona: Nove pogodnosti za obrtnike

Izvor: Faktor

Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na sjednici održanoj 10. i 11. septembra prošle godine usvojio Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, u tekstu koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, ovaj prijedlog razmatrat će i Dom naroda Federalnog parlamenta na sutrašnjoj sjednici.

Tim povodom, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić napominje da ovaj zakon prvi put omogućava obrtnicima vanjskotrgovinsko poslovanje, skraćenu proceduru i pojednostavljenu registraciju obrta.

-Prilikom registracije obrta od nadležne općinske ili gradske službe, omogućeno je pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti, a propisana je odgovornost službenika u slučaju neizdavanja rješenja u zakonom propisanom roku. Uz to, stvoreni su uvjeti za uspostavljanje funkcije Obrtnog registra i na taj način će prvi put biti omogućena evidencija obrtnika u Federaciji BiH, što će biti polazni osnov za planove i programe usmjerene na poboljšanje poslovnog okruženja, odnosno unapređenje obrtništva u cjelini – kaže ministar Zukić.

Kako obrtnici, kao pokretači ekonomije, predstavljaju važan segment privrede U F BiH, tako je i cilj Prijedloga zakona da doprinese uspostavljanju znatno efikasnijeg okvira i povoljnijeg poslovnog okruženja i tako istinski unaprijedi oblast obrtništva.

Obrtnička članarina je i dalje obavezna, ali je njezina visina usklađena na nivou BiH. Umjesto propisane visine koja se obračunavala u iznosu od jedan posto od utvrđene bruto osnovice za obračun doprinosa, propisana je nova u fiksnom iznosu od dvije KM. Ukinuta je mogućnost obavljanja obrta bez rješenja, čime prestaje propisana eventualna odgovornost obrtnika, ako započne obavljanje obrta bez rješenja, a bez prethodnog ispunjenja propisanih uslova.

-Ukinuta je i mogućnost kupoprodaje obrta, jer u praksi to nije moglo biti realizovano na način propisan važećim Zakonom, a bez prethodnog prestanka rada obrta. Obrt kao cjelina ne može biti prenesen na drugu osobu njegovom kupovinom, jer je ID obrta koji sadrži 13 cifara za svaku osobu različit, zbog čega ga je, prije prodaje, neophodno odjaviti. Dakle, kupoprodaja obrta može biti realizovana nakon odjave obrta, sklapanjem kupoprodajnog ugovora kod nadležnog organa. To što kupoprodaja obrta nije propisana Zakonom ne sprečava mogućnost njene realizavije u praksi- napominje federalni ministar.

Zukić ukazuje i na to da je ukinuta podjela obrta na vezane i posebne obrte, čime je takođe prvi put, omogućeno obavljanje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme koja je velikim dijelom sprečavala obrtnike, posebno mlade ljude, da registruju željeni obrt, a bez nepotrebnih administrativnih prepreka.

Prijedlog zakona omogućava i fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast penzijsko-invalidskog osiguranja.

-Značajan iskorak u odnosu na postojeći Zakon je ograničenje eventualnog izvršenja nad imovinom obrtnika, koje nije moguće provesti na stvarima i pravima koje obrtnik upotrebljava za obavljanje svoje osnovne djelatnosti, kao niti na nužnim stambenim dijelom neophodnim za njegovo i stanovanje članova uže porodice- izjavio je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH pripremljen je uz podršku Grupacije Svjetske banke (Međunarodne finansijske korporacije IFC), te uz sveobuhvatnu analizu postojećeg zakonskog okvira.

Aktuelni Zakon nije mijenjan već deset godina, iu čega proističe i obaveza njegovog usaglašavanja kako sa pozitivnim domaćim zakonskim propisima, tako i sa zakonodavstvom Evropske unije, sa napomenom da je Evropska komisija u prijedlogu svog Programa rada za naredni period planirala, između ostalog, i usvajanje novog federalnog zakona u prvom kvartalu ove godine.

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150