industrisaka_zona1
industrisaka_zona2
industrisaka_zona2
industrisaka_zona2
industrisaka_zona2

DOSADAŠNJE MJERE VLADE FEDERACIJE BiH PRI POKUŠAJU POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA JE OČIT PROMAŠAJ

U vremenu kada nas pogađa isti problem i kada tražimo najbolja rješenja za sve nas, potrebno je imati “hladnu glavu” i razum, da nas pojedinačni stavovi i imšljenja ne odvedu na pogrešnu stranu i izazovu još veće poteškoće od onih koje imamo.

U ovakvim kriznim vremenima nema niko dovoljno snage i moći da zadovolji sve potrebe onih koji su zapali u probleme proizvedene višom silom i opasnošću od CORONA virusa.

Dosadašnjih pokušaja Vlade da uvede određene mjere pomoći privrednim subjektima je očito promašaj i vidno da nisu imali prave kriterije i mjerila. Da su izazvali reakcije realnog sektora i pojedinaca da svoje nezadovoljstvo i stavove iznose na vrlo oštar način.

Planirane pomoći bi trebale da budu zasnovane na posljedicama krize, a ne na pokazateljima poslovanja koja se navode u predloženim mjerama.

Uticaj pandemije CORONA virusa na društvo uopšte počinje od trenutka kada je Vlada donijela odluku o zabrani poslovanja određenih privrednih subjekata.

Samim tim počinje i obaveza subvencioniranja tim privrednim subjektima od strane države i vlade, kao prve kategorije pomoći.

Do 1. marta 2020. godine, stanje u privredi je poznato kroz podnošenje poreznih prijava i uticaj CORONA virusa nije učestvovao u stanju poslovanja u privrednim subjektima po bilo kojoj osnovi.

ZAŠTO bi bio kriterij VLADE za davanje pomoći retroaktivan, unazad… Ako su i potrebne neke mjere za protekli period onda to može biti moratorij na neplaćene obaveze, dok traje opasnost od pandemije CORONA virusa.

Za ovakvu odluku Vladi nisu potrebna nikakva dodatna sredstva pomoći, a omogućavaju jednom dijelu privrednih subjekata da se lakše suoče sa krizom koja nastaje od 01. marta 2020. godine.

Opšta kriza nastaje u Martu, a stvarne posljedice po čitavo društvo znat ćemo tek u Maju, tako da sve mjere pomoći Vlada mora sagledati u poslovanju 3/mjeseca.

Poslovanja privrednih subjekata u tri mjeseca, kroz porezne prijave će dati prave pokazatelje uticaja CORONA virusa na sve industrijske grane, koje Vlada može uzeti kao približno relevantne za donošenje paketa mjera.

U sadašnjem stanju svi privredni subjekti nisu isto pogođeni pandemijom CORONA virusa i samim tim, poslovanje u naredna tri mjeseca će pokazati kojim industrijskim granama i privrednim subjektima će biti potrebna veća ili manja pomoć.

Zadržati broj radnika u preduzećima ne davajući otkaze.

Da Država i Vlada preuzmu obavezu plaćanja svih obaveza na obračunate minimalne plate dok traje kriza izazvana pandemijom CORONA virusa.

Ako poslodavci, koji ne mogu poslovati u ovim kriznim vremenima moraju otpustiti radnike, teret obaveza preko biroa za zapošljavanje svakako pada na budžet države, onda se nameće pitanje ZAŠTO Vlada ne donese odluku da se radnici ne otpuštaju, a da ona plati obaveze na minimalno prijavljenu platu.

Radnici po prestanku krize trebaju poslodavcima a i Državi.

U ovim trenucima krize, svi moramo podijeliti teret onoliko koliko možemo. kao pojedinci, građani, privredni subjekti, poslodavci a i Država sa svojim institucijama – koje su naj veći korisnici budžeta koji se ostvaruje u realnom sektoru i porezima građana.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Opštine Gračanica

Terzić Sead

UINO: INDIREKTNI POREZ SE NE PLAĆA NA DONACIJU MASKI ZA LICE, RUKAVICA, SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, RESPIRATORA I SL.

U “Službenom glasniku BiH” broj 20/20 od 03. 04. 2020. godine, objavljena je Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19).

Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva, a sve za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19). pod opremom i sredstvima smatraju se: maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (24. 3. 2020. godine), a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virucom (COVID-19).

O navedenoj Odluci detaljno će biti govora webinaru u organizaciji FEB-a. Više na:

WEBINAR: POSLOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE (aktuelnosti, radni odnosi, online računovodstvo, finansije)

Odluku donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) a u vezi sa članom 13. tačka b) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08) i Odlukom o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 18/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. (vanrednoj) sjednici, održanoj 24. 03. 2020. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U

O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19)

Član 1.

(Predmet i svrha Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) (maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.) za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine.

(2) Postupanje po Odluci obavezuje sve subjekte na koje se Odluka odnosi samo dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i primjenjuje se isključivo na opremu i sredstva donirana za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja pandemije virusa korona (COVID 19).

(3) Svi subjekti i organi uprave obuhvaćeni ovom Odlukom dužni su po istoj postupiti.

Član 2.

(Obaveza Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dužna je obezbijediti svim subjektima koji za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine doniraju opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (COVID-19), mogućnost da takve isporuke dobara budu oslobođene od obračuna i plaćanja indirektnih poreza, odnosno pravo na povrat plaćenih indirektnih poreza na te isporuke (carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza).

(2) Oslobađanje od obračuna indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana, odnosno povrat plaćenih indirektnih poreza moguće je ostvariti samo ako je donacija upućena javnim tijelima u Bosni i hercegovini na svim nivoima vlasti nadležnim za zaštitu života i zdravlja ljudi.

(3) Pravna lica i drugi subjekti iz Bosne i hercegovine na isporuku dobara (donaciju) izvršene na način i pod uslovom iz st. (1) mi (2) ovog člana nisu dužna obračunati porez na dodatnu vrijednost, ali su na dokumentu koji prati isporuku (otpremnica, darovnica, faktura i sl.) dužni, kao osnov oslobađanja, navesti broj ove Odluke.

(4) Subjekti iz stava (3) ovog člana dužni su Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i hercegovine prijaviti isporuke izvršene u toku jednog mjeseca i to najkasnije sa posljednjim danom u mjesecu u kojem su izvršene.

(5) Isporuke dobara iz uvoza (donacija) izvršene na način i pod uslovom iz st. (1) i (2) ovog člana oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina i drugih iddirektnih poreza, odnosno eventualno plaćene uvozne dažbine (carina, PDV i drugi indirektni porezi) na ova dobra podliježu pravu na povrat.

Član 3.

(Interne procedure i evidencije)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje bosne i hercegovine može da, po ukazanoj potrebi, propiše interne procedure neophodne za realizaciju ove Odluke.

(2) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i hercegovine je u obavezi uspostaviti potrebnu evidenciju o izvršenim oslobađanjima/povratima po osnovu donirane opreme i sredstava.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine izazvane korona virusom (COVID-19).

 

FEB.BA

 

UPUTITI VLADI F BiH PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE NOVOG PAKETA EKONOMSKI MJERA, JUČE DONESEN PAKET NEPRIHVATLJIV

  Ocjenjujući juče donesen paket ekonomskih mjera od strane Vlade Federacije BiH neprihvatljivim, vlasnik CO “PLASTEX” d.o.o. Gračanica, Predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, gospodin Sead Terzić, u ime privrednika Općine Gračanica uputit će set prijedloga za donošenje noog paketa ekonomskih mjera od strane Vlade F BiH, koji bi imao stvaran i direktan efekat na privredu, trenutan i u trenutnoj situaciji u kojoj se privreda nalazi pogođena pandemijom corona virusa.

Mjere koje je Vlada donijela su razočarenje za sve privrednike i stvaraju još veću konfuziju stanja u privredi, davajući prostor za manipulaciju ko može a ko ne može biti korisnik sredstava pomoći.

Kao predsjednik Udruženja poslodavaca Opštine Gračanica, OBRAĆAM SE PONOVO svim privrednim subjektima da se aktivno uključe i učestvuju u rješavanju ovih problema, da ne ostanemo RAZOČARANI čekajući da će nam to neko drugi RIJEŠITI!!!

Moramo biti u ovom trenutku jedinstveni u našim stavovima i pokazati uzajamnu solidarnost, a ne držati se pasivno sa strane i puštati pojedince da se sami bore i žrtvuju za dobrobit svih nas.

Nije pošteno i nije uredu ispoljavati pasivnost i u ovim naj težim momentima za ekonomiju, moramo svi zajedno nastupiti, podnijeti ovaj teret i zajedničkim zahtjevima ići prema svim nivoima vlasti, te time zaštititi nimalo lako stanje u poslovanju i obavezama koje trenutno imamo.

Svi oni koji misle da je ova kriza kratkog daha… varaju se… ona tek dolazi u privredu i imat će dugoročne posljedice po sve nas.

Vjerujte da naše probleme neće niko rješavati niti razumjeti od strane vlasti, a niti pokazivati suosjećanja i emocije, zbog toga što smo mi nažalost …PRIVATNICI…

UKLJUČITE SE i dajte svoj doprinos i podršku onima koji Vas predstavljaju!!!

Predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica

Sead Terzić

PAKET MJERA DONESEN OD STRANE VLADE F BiH NEPRIHVATLJIV

Nakon donošenja paketa mjera od strane Vlade Federacije BiH, ispred CO “ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica, Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, svih privrednika Opštine Gračanica, oglasio se i reagovao gospodin Faruk Širbegović, dipl.ing. arh.

Pozvao je i predložio da Udruženje poslodavaca Federacije BiH odbaci ovaj paket mjera kao neprihvatljiv za većinu firmi.

Obrazloženje:

-Većina firmi u mjesecu januaru i februaru ima smanjene prihode, u prosjeku 50 % prosječnog mjesečnog prihoda na nivou godine.

-Većina firmi ima ugovorene poslove koje će u jednom značajnom dijelu moći realizirati u prvom polugodištu, imat će prihode koji mogu biti veći od prosjeka za januar i februar.

ZAKLJUČAK je jasan – većina firmi neće ispunjavati traženi kriterij predviđen mjerama.

Koristim ovu priliku da iznesem sledeće prijedloge:

-Da se traži od Vlade da donese “trenutne”-HITNE mjere cca 1 milijardu KM – ova kriza nije jeftina!

-Isplata plata po principu “neto za bruto” – poslodavaca isplaćuje neto plate prema rezultatima poslovanja – Vlada refundira fondovima obaveze na plate.

-Uvođenje moratorija na otplatu obaveza prema bankama minimalno 3 mjeseca – ODMAH i bez uvjeta.!

-Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak radnika iz plata sa ciljem većih primanja radnika – plate će ionako biti umanjene zbog umanjenog prihoda firmi.

-Odgađanje ili oslobađanje plaćanja parafiskalnih nameta, poreza na dobit i akontacije poreza na dobit.

Za provođenje ovih prijedloga bit će potrebno usvajanje rebalansa budžeta na svim nivoima vlasti, zaduživanje i traženje međunarodne pomoći za privredu.

-Vjerujem da svi poslodavci imaju vlastiti interes da zadrže većinu zaposlenika.

-Proglašenje tehnološkog viška je pravo svakog poslodavca da bi sačuvao stabilnost firme.

-Nije niko lud da otpušta radnike bez kojih firma ne može raditi.

Ovaj prijedlog ne isključuje da Vlada u saradnji sa poslodavcima uradi paket ekonomskih mjera zajednički za sve i po granama industrije.

Faruk Širbegović, dipl.ing.arh.

POZIV PRIVREDNICIMA OPŠTINE GRAČANICA

Pozivamo sve privrednike Opštine Gračanica da svoje sugestije, prijedloge i poteškoće  koje trenutno imaju i očekuju u svojim privrednim subjektima, zbog pandemije CORONA virusa, a značajni su, korisni i ostvarivi preko Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, da u pisanoj formi dostave iste.

Sve prijedloge pristigle od Vas, formulisat ćemo u zajednički zahtjev Udruženje poslodavaca Gračanica, te dostaviti lokalnim i drugim nivoima vlasti  i tražiti moguće rješenje za ublažavanje posljedica pandemije CORONA virusa.

Jedino tako možemo ostvariti i očekivati pomoć od nadležnih institucija, a ne kao pojedinci, bez obzira u kojim situacijama se nalazili.

Moramo biti svjesni činjenice da je cijeli Državni sistem u krizi i da pojedinačni stavovi nisu bitni.

Na nivou lokalne uprave, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je planiralo sastanak sa gradonačelnikom Opštine, na temu:

STANJE PRIVREDE, PRIVREDNIH SUBJEKATA I NJIHOVO POSLOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE CORONA VIRUSA

Udruženje poslodavaca će formirati tim privrednika (5 privrednika) koji će razgovarati sa lokalnim nosiocima vlasti o stanju u privredi, a na osnovu Vaših dostavljenih mišljenja i prijedloga.

Sastanak je planiran za narednu sedmicu, te Vas molimo da u što kraćem roku dostavite mišljenja, prijedloge i sugestije.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA POSLODAVACA GRAČANICA

Sead Terzić

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150